نوشته هایی با برچسب مصرف كنندگان ايزوگام

روش شناخت ایزوگام مرغوب از نامرغوب

با توجه به تعدد شركتهاي توليد كننده ايزوگام و نقش ايزوگام درجلوگيري از نفوظ رطوبت به قسمتهاي مختلف ساختمان و محافظت از ان  شناخت ايزوگام به روش خيلي ساده به شرح زير ميباشد: ۱-ايزوگام نا مرغوب داراي بوي نا مطبوع گازوييل و مازوت پالايش نشده ميباشد. ۲-ايزوگام مرغوب فاقد بوي نامطبوع بوده وشفاف ميباشد. ۳-ايزوگام نا مرغوب بعلت استفاده از مواد اوليه نا ...

ادامه مطلب