نوشته هایی با برچسب قیروگونی و ایزوگام

استانداردهای عایق رطوبتی دلیجان

استانداردهای مربوط به دو نوع عایق رطوبتی(قیروگونی و ایزوگام) به شرح زیر می باشد: ۱)عایق رطوبتی قیروگونی: طبق آئین نامه مقررات ملی ایران (مبحث۵) مشخصات گونی ایده آل عبارتند از : گونی باید نو ، ریز بافت ، کاملاً سالم وبدون آلودگی و چروک باشد و وزن آن در هر مترمربع حدود  ۳۸۰  گرم باشد. قیر ماده ایست سیاه رنگ مرکب از هیدروکربنهای آلی با ترکیبات پیچیده که از ...

ادامه مطلب