نوشته هایی با برچسب اصول نگهداری از رول های ایزوگام

اصول نگهداری از رول های ایزوگام

  اصول نگهداری از رول های ایزوگام را جهت دوام بیشتر به اختصار چنین می توان گفت: رولهای ایزوگام باید بصورت ایستاده (در جهت مشخص شده بر روی لیبل) نگهداری شوند. بهترین مکان برای انبار کردن ایزوگام مکانی مسقف با درجه حرارت ۵ تا۳۰ درجه سانتیگراد می باشد.اگر انبار کردن در مکان مسقف میسر نبود باید رولهای ایزوگام را روی پالت قرار داده و روی آنها را با فیلم ...

ادامه مطلب