تشخیص ایزوگام مرغوب از نامرغوب

با توجه به تعدد شركت هاي توليدي ايزوگام در سطح كشور و همچنين تنوع محصولات و نام هاي تجاري ايزوگام، لازم است تا مصرف كنندگان اين محصول، كه جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان، تاسيسات و … استفاده مي شود و مدت زمان زيادي از آن ها محافظت مي نمايد، دقت لازم را جهت انتخاب بهينه اعمال نمايند.از چند روش بسيار ساده جهت تشخيص ايزوگام مرغوب از نا مرغوب مي توان بهره برد كه به آنها اشاره مي گردد :
– ايزوگام نامرغوب بوي نا مطبوعي از مازوت ( گازوئيل صنعتي) را از خود ساتع مي نمايد كه اين بو به خاطر استفاده مواد غير پليمري و يا پودرهاي معدني به جاي پليمر و يا قير مرغوب است.
– روش بعد در تشخيص ايزوگام مرغوب اين است كه دست خود را بر روي قسمتي از ايزوگام كه لايه هاي خارجي آن را پوشش نداده كشيده و در صورتي كه مواد سياهرنگ ايزوگام به دست منتقل نشود مشخص مي شود كه در اين نوع ايزوگام از مواد پليمري و قير مرغوب استفاده شده و كيفيت ايزوگام خوب است.

روش سوم تمايز ايزوگام مرغوب و ايزوگام نامرغوب تست دمايي ايزوگام است، به اين صورت كه تكه اي برش داده شده از ايزوگام را در فريزر يخچال به مدت حداقل دو ساعت نگهداري نماييد، پس از آن ايزوگام را برداشته و آن را تا زاويه ۱۲۰ درجه خم نماييد، در صورتي كه در ايزوگام خم شده شكستگي ايجاد شود مشخص مي گردد كه از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست.